Aktuality

Platby  v roce 2023

Cena stočného v roce 2023 bude 50,- Kč/m3 včetně DPH.

Platby za stočné v roce 2023 ve Chvojenci  budou vybírány  na základě fakturace a to 4x ročně (březen, červen, září, prosinec) a v Rokytně budou vybírány na základě fakturace a to 2x ročně  (duben, říjen). Při zálohových platbách vodného se stočné platí 1x ročně dle informace z VAK a.s.  Stočné lze zaplatit převodem na účet číslo 176977704/0300, VS číslo faktury anebo v hotovosti na Obecním úřadě ve Chvojenci a na Obecním úřadě v Rokytně v úředních hodinách. Faktury dodáváme vlastními silami do vašich poštovních schránek. Rozšířil se nám způsob zasílání na email. Máte-li zájem o tento způsob doručování, oznamte nám svůj email.

V případě, že některá domácnost má větší odběr vody, který neodvádí do jímky (bazén, zalévání, hospodářská zvířata), a tento odběr je větší než 30 m3 za rok, může se jí tento odběr vody odečíst a nebude z něho platit stočné. Podmínkou tohoto odečtu je odborná instalace certifikovaného vodoměru na tento odběr vody. Instalace podružného vodoměru musí být nahlášena na Obecním úřadu ve Chvojenci a na Obecním úřadu v  Rokytně a musí být předány doklady k vodoměru, včetně fotografie počátečního stavu. Instalovaný vodoměr musí být každých 6 let znovu přezkoušen a certifikován. S majitelem takto instalovaného podružného vodoměru bude sepsán dodatek ke stávající smlouvě. Stočné lze snížit i na základě žádosti. Sleva na napouštění bazénů menší než 30m3 již nebude možná.

______________________________________________________________

Platby  v roce 2022

Cena stočného v roce 2022 bude 45,– Kč/m3 včetně DPH.

Platby za stočné v roce 2022 ve Chvojenci  budou vybírány  na základě fakturace a to 4x ročně (březen, červen, září, prosinec) a v Rokytně budou vybírány na základě fakturace a to 2x ročně  (duben, říjen). Při zálohových platbách vodného se stočné platí 1x ročně dle informace z VAK a.s.  Stočné lze zaplatit převodem na účet číslo 176977704/0300, VS číslo faktury anebo v hotovosti na Obecním úřadě ve Chvojenci a na Obecním úřadě v Rokytně v úředních hodinách. Faktury dodáváme vlastními silami do vašich poštovních schránek. Rozšířil se nám způsob zasílání na email. Máte-li zájem o tento způsob doručování, oznamte nám svůj email


Platby v roce 2021

Cena stočného v roce 2021 bude 39,– Kč/m3 včetně DPH.

Platby za stočné v roce 2021 ve Chvojenci  budou vybírány  na základě fakturace a to 4x ročně (březen, červen, září, prosinec) a v Rokytně budou vybírány na základě fakturace a to 2x ročně  (duben, říjen). Stočné lze zaplatit převodem na účet číslo 176977704/0300, VS číslo faktury anebo v hotovosti na Obecním úřadě ve Chvojenci a na Obecním úřadě v Rokytně v úředních hodinách. Faktury dodáváme vlastními silami do vašich poštovních schránek. Rozšířil se nám způsob zasílání na email. Máte-li zájem o tento způsob doručování, oznamte nám svůj email.

——————————————————————————–

Platby v roce 2020

Cena stočného v roce 2020 bude 39,– Kč/m3 včetně DPH.

Platby za stočné v roce 2020 ve Chvojenci  budou vybírány  na základě fakturace a to 4x ročně (březen, červen, září, prosinec) a v Rokytně budou vybírány na základě fakturace a to 2x ročně  (duben, říjen). Stočné lze zaplatit převodem na účet číslo 176977704/0300, VS číslo faktury anebo v hotovosti na Obecním úřadě ve Chvojenci a na Obecním úřadě v Rokytně v úředních hodinách. Faktury dodáváme vlastními silami do vašich poštovních schránek. Rozšířil se nám způsob zasílání na email. Máte-li zájem o tento způsob doručování, oznamte nám svůj email.

———————————————————————————-

Platby v roce 2019  

Cena stočného v roce 2019 zůstává stejná jako v roce 2018,  tj. 29,– Kč/m3 (25,22 + 3,78 DPH).

Platby za stočné v roce 2019 ve Chvojenci  budou vybírány  na základě fakturace a to 4x ročně (březen, červen, září, prosinec) a v Rokytně budou vybírány na základě fakturace a to 2x ročně  (duben, říjen). Stočné lze zaplatit převodem na účet číslo 176977704/0300, VS číslo faktury anebo v hotovosti na Obecním úřadě ve Chvojenci a na Obecním úřadě v Rokytně v úředních hodinách. Faktury dodáváme vlastními silami do vašich poštovních schránek. Můžeme vám je i zasílat na email, pokud nám ho oznámíte.

Majitel nemovitosti nemá oprávnění A NESMÍ zasahovat do zařízení jímky, případně je opravovat.

———————————————————————————-

Platby v roce 2018

Cena stočného v roce 2018 zůstává stejná jako v roce 2017,  tj. 29,– Kč/m3 (25,22 + 3,78 DPH).

Od 1.1.2017 se platí stočné dle spotřeby na vodoměru. Nemovitosti, které používají i jiný zdroj vody, platí stočné dle směrných čísel ( 36 m3/osoba a rok).

Platby za stočné v roce 2018 budou vybírány  na základě fakturace a to 4x ročně (březen, červen, září, prosinec). Stočné lze zaplatit převodem na účet číslo 176977704/0300, VS číslo faktury anebo v hotovosti na Obecním úřadě ve Chvojenci v úředních hodinách. Faktury dodáváme vlastními silami do vašich poštovních schránek. Můžeme vám je i zasílat na email, pokud nám ho oznámíte.

Doplněno po dokončení výstavby v Rokytně-Bohumileč.

Stočné v Rokytně -Bohumilči bude fakturováno 2x ročně (říjen, duben). Zaplatit možno na účet nebo v hotovosti na Obecním úřadu v Rokytně.

———————————————————————————-

Důležité informace občanům 

Upozorňujeme majitele nemovitostí, že vypouštění odpadních vod se řídí provozními podmínkami. Do čerpacích jímek patří pouze odpadní vody z domácnosti, ne vody z různých jímek a z hospodářské činnosti. Dávejte si pozor na ubrousky, vlhčené ubrousky, hygienické potřeby, hadry a podobné předměty, které poškozují čerpadlo v jímce. Poškození čerpadla a opravu z těchto důvodů poskytovatel služby (Svazek obcí) předepíše k úhradě.

Dále připomínáme, že připojení nemovitosti musí být přímo do čerpací jímky! (NE PŘES STAROU JÍMKU NEBO JINOU ŠACHTU) Při kontrolách jímek bylo zjištěno, že některé nemovitosti jsou napojeny do jímky přes jinou jímku, což nesmí být. Žádáme proto majitelé nemovitostí, které jsou takto napojeny, aby si připojení k jímce opravili.

V případě poruchy čerpadla v šachtě, či jiné závadě je odběratel povinen neprodleně upozornit Obecní úřad ve Chvojenci, kancelář 466989186 nebo volejte na telefonní čísla, Píšová Jaroslava 606660209, Píša Jaroslav – elektrikář 728648235.

Majitel nemovitosti nemá oprávnění A NESMÍ zasahovat do zařízení jímky, případně je opravovat.

Svazek obcí Rokytno-Chvojenec oznamuje, že v průběhu roku 2018 bude ve všech domácnostech prováděna kontrola jímek.

———————————————————————————–

24. 10. 2017
Spustili jsme pro Vás nové stránky Svazku obcí Rokytno-Chvojenec, kde naleznete dokumenty a důležité informace.