Aktuality

Platby  v roce 2024

Cena stočného v roce 2024 bude 55,- Kč/m3 včetně DPH.

Platby za stočné v roce 2024 ve Chvojenci  budou vybírány  na základě fakturace a to 4x ročně (březen, červen, září, prosinec) a v Rokytně budou vybírány na základě fakturace a to 2x ročně  (duben, říjen). Při zálohových platbách vodného se stočné platí 1x ročně dle informace z VAK a.s.  Stočné lze zaplatit převodem na účet číslo 176977704/0300, VS číslo faktury anebo v hotovosti na Obecním úřadě ve Chvojenci a na Obecním úřadě v Rokytně v úředních hodinách. Faktury dodáváme vlastními silami do vašich poštovních schránek. Rozšířil se nám způsob zasílání na email. Máte-li zájem o tento způsob doručování, oznamte nám svůj email.

V případě, že některá domácnost má větší odběr vody, který neodvádí do jímky (bazén, zalévání, hospodářská zvířata), a tento odběr je větší než 30 m3 za rok, může se jí tento odběr vody odečíst a nebude z něho platit stočné. Podmínkou tohoto odečtu je odborná instalace certifikovaného vodoměru na tento odběr vody. Instalace podružného vodoměru musí být nahlášena na Obecním úřadu ve Chvojenci a na Obecním úřadu v  Rokytně a musí být předány doklady k vodoměru, včetně fotografie počátečního stavu. Instalovaný vodoměr musí být každých 6 let znovu přezkoušen a certifikován. S majitelem takto instalovaného podružného vodoměru bude sepsán dodatek ke stávající smlouvě. Sleva na napouštění bazénů menší než 30m3 již nebude možná.

______________________________________________________________

 


 

 

 

Důležité informace občanům 

Upozorňujeme majitele nemovitostí, že vypouštění odpadních vod se řídí provozními podmínkami. Do čerpacích jímek patří pouze odpadní vody z domácnosti, ne vody z různých jímek a z hospodářské činnosti. Dávejte si pozor na ubrousky, vlhčené ubrousky, hygienické potřeby, hadry a podobné předměty, které poškozují čerpadlo v jímce. Poškození čerpadla a opravu z těchto důvodů poskytovatel služby (Svazek obcí) předepíše k úhradě.

Dále připomínáme, že připojení nemovitosti musí být přímo do čerpací jímky! (NE PŘES STAROU JÍMKU NEBO JINOU ŠACHTU) Při kontrolách jímek bylo zjištěno, že některé nemovitosti jsou napojeny do jímky přes jinou jímku, což nesmí být. Žádáme proto majitelé nemovitostí, které jsou takto napojeny, aby si připojení k jímce opravili.

V případě poruchy čerpadla v šachtě, či jiné závadě je odběratel povinen neprodleně upozornit Obecní úřad ve Chvojenci, kancelář 466989186 nebo volejte na telefonní čísla, Píšová Jaroslava 606660209, Píša Jaroslav – elektrikář 728648235,  Petr Nechvíle  607 650 598.

Majitel nemovitosti nemá oprávnění A NESMÍ zasahovat do zařízení jímky, případně je opravovat.

 

———————————————————————————–

24. 10. 2017
Spustili jsme pro Vás nové stránky Svazku obcí Rokytno-Chvojenec, kde naleznete dokumenty a důležité informace.